08 May '18, 9am

Werkplaats Leusden weer open

Werkplaats Leusden weer open

Nieuwsbericht | 08-05-2018 | 11:10 De reguliere arbeid bij het Instandhoudingsbedrijf in Leusden is gisteren weer hervat. De werkplaats was op 10 april stilgelegd , omdat het veiligheidsmeldingssyteem storingen vertoonde. De belangrijkste systemen werken inmiddels weer, waardoor de veiligheid van het personeel afdoende is gewaarborgd. De instandhoudingswerkplaats in Leusden (maart 2016). Vorige week keurde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) diverse gerepareerde systemen, zoals elektrische installaties en het brandmeldingssysteem. Direct na de keuring voerden monteurs nog reparaties uit. Er zijn nog enkele storingen. Daaraan wordt nog gewerkt en hiervoor zijn aanvullende maatregelen getroffen. Er is ook een eindtest van het brandmeldingssysteem gedaan. De herstelde systemen bieden in combinatie met de aanvullende maatregelen voldoende zekerheid dat er bij calamiteiten naar beho...

Full article: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/05/08/werkpla...

Tweets