13 Mar '13, 4pm

#nieuws Hoogste generaal: “Instabiliteit en conflicten dichterbij is belangrijk gegeven”: Aan de ran... #defensie

Middendorp: “Het rapport is bedoeld te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de internationale veiligheidsomgeving en daarmee een belangrijke bouwsteen voor de te ontwikkelen visie op de krijgsmacht.” Wat dat betreft komt de uitgave bij de CDS in goede handen. De krijgsmacht waar hij voor staat is immers de organisatie bij uitstek om adequaat te reageren op een veranderende veiligheidsomgeving. De generaal: “Het feit dat instabiliteit en conflicten toenemen aan de randen van Europa is een belangrijk gegeven. Het is in het belang van Nederland dat we hier serieus naar kijken.”

Full article: http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2013/03/13/46203823...

Tweets

sobre contraseñas en myspace

guides.rubyonrails.org 15 Mar '13, 11am

The threats against web applications include user account hijacking, bypass of access control, reading or modifying sensit...