28 Jul '14, 9pm

Eenheid in verslagenheid #defensie

Weblogbericht | 28-07-2014 | Jeanine Hennis-Plasschaert Terwijl Nederland zich opmaakte voor een mooie zomer voltrok zich, op donderdag 17 juli jongstleden, één van de grootste vliegrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Vakantiegevoel veranderde terstond in diepe rouw. Beelden uit het rampgebied vulden de journaals, uur na uur. Het was wereldnieuws en dat is het sindsdien. En dan kom je in actie. De NCTV, de Nationale Politie, Slachtofferhulp, Buitenlandse Zaken en vele anderen. Zo ook Defensie. Vrijwel direct stroomden er vele vragen binnen over de inzet van Defensie. Vragen die we niet allemaal tot volle tevredenheid van eenieder in het openbaar konden beantwoorden. Hoe graag we dat ook zouden willen. Let wel, alles is er van meet af aan op gericht geweest om de nabestaanden hun geliefden terug te geven. Liefst zo snel mogelijk. Veel collega’s zetten zich dezer dagen i...

Full article: http://www.defensie.nl/organisatie/bestuursstaf/inhoud/mi...

Tweets