30 Nov '12, 4pm

#nieuws Strategische keuzes in nieuwe toekomstvisie Defensie: Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heef... #defensie

Het kabinet heeft aangekondigd eind 2013 een besluit te nemen over de vervanging van het gevechtstoestel. De bewindsvrouw zei verder dat het noodzakelijk is om over een goed inzicht in de kosten van de belangrijkste wapensystemen te beschikken. Dat geldt zowel voor de kosten in de aanschaf als in het gebruik. Om niet voor ongewenste verrassingen te komen staan, beoordeelt ook de Rekenkamer de financiële soliditeit van de toekomstvisie.

Full article: http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2012/11/30/46201244...

Tweets

Ton van Ede nieuwe Inspecteur-Generaal der Krij...

defensie.nl 30 Nov '12, 3pm

Naast onafhankelijk adviseur van de minister en bemiddelaar bij individuele aangelegenheden van (voormalig) Defensieperson...

#nieuws Minister onder indruk van landmacht: “I...

defensie.nl 28 Nov '12, 6pm

Nationale operaties geldt voor de minister als één van de speerpunten om onder de aandacht te brengen bij haar collega’s e...

#nieuws Capaciteit rampenbestrijding uitgebreid: De nationaal gegarandeerde capaciteit om chemische, b... #defensie

#nieuws Capaciteit rampenbestrijding uitgebreid...

defensie.nl 29 Nov '12, 7am

De gegarandeerde CBRN-capaciteit bestaat uit een responseenheid, die bestaat uit een Advies & Assistentieteam en een Detec...

Minister @jeaninehennis ontvangt petitie ‘Hande...

defensie.nl 03 Dec '12, 2pm

Minister ontvangt petitie ‘Handen af van Defensie’ 3 december 2012, 14.59 uur Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft va...

#nieuws Defensie van meerwaarde bij rampenbestr...

defensie.nl 05 Dec '12, 8pm

Ten tijde van een ‘echte’ ramp, zoals een dijkdoorbraak komt het LOCC in actie. Voor de coördinatie van bijstand wordt geb...

#Generaal bd Van Uhm gedecoreerd voor inzet kri...

defensie.nl 30 Nov '12, 2pm

Voorzitter van de KNVOL luitenant-generaal b.d. Peter Striek prees Van Uhm voor zijn visie en onvoorwaardelijke inzet: “De...

'Samenleving kan trots zijn op generaal Van Uhm...

defensie.nl 30 Nov '12, 3pm

Voorzitter van de KNVOL luitenant-generaal b.d. Peter Striek prees Van Uhm voor zijn visie en onvoorwaardelijke inzet: “De...