kvmo.nl Archives - 25 April 2017, Tuesday

 • Waarom heeft Defensie zoveel geld nodig? Wat iedereen over Defensie zou moeten weten!

  Waarom heeft Defensie zoveel geld nodig? Wat iedereen over Defensie zou moeten weten!

  kvmo.nl 18 Apr '17, 9am

  In deze formatieperiode valt het op dat Defensie eindelijk weer eens echt op de politieke agenda staat. De minister heeft meermalen aangegeven dat wij in de komende kabinetsperiode zouden moeten toegroeien naar het Europees gemiddelde, 1,46 % BBP. Ergo 2,8 miljard extra voor Defensie....

 • De zware verantwoordelijkheid van informateur Schippers

  De zware verantwoordelijkheid van informateur Schippers

  kvmo.nl 03 Apr '17, 4pm

  Afgelopen week was er een interessant nieuwsbericht over de Amerikaanse President Trump die zich tijdens het kennismakingsgesprek met de Duitse bondskanselier Merkel als een deurwaarder zou hebben gedragen. Hij zou Merkel een openstaande rekening van 374 miljard dollar aan achterstall...

 • Nationale Politie en Defensie: hand in hand of elkaars opponenten?

  Nationale Politie en Defensie: hand in hand of elkaars opponenten?

  kvmo.nl 27 Mar '17, 3pm

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs bekend dat voor het eerst sinds tien jaar de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan gelijk is gebleven. In 2016 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de pensioengangers 64 jaar en 5 maanden. Het effect van het f...

 • ‘Can the Netherlands become second’, als onze aanwezigheid in De West steeds minder wordt https://t.co/lllHNIEf5i

  ‘Can the Netherlands become second’, als onze aanwezigheid in De West steeds minder wordt

  kvmo.nl 20 Mar '17, 1pm

  Afgelopen week was ik samen met onze onderhandelaar, Niels van Woensel, een paar dagen op Curaçao. Het was een bijzondere gewaarwording om op bijna 8.000 km afstand de verkiezingen te mogen volgen. Ondanks alle communicatiemiddelen van vandaag de dag heb je toch het gevoel dat het ver...

 • Een (verborgen) noodkreet van het defensiepersoneel

  De KVMO komt op voor de belangen van marineofficieren van de Koninklijke Marine

  kvmo.nl 27 Feb '17, 8am

  Profiteer van de voordelen van uw KVMO-lidmaatschap, zoals kortingen op verzekeringen, juridische bijstand en meer.

 • via @Voorzitter_KVMO

  Korte film persconferentie nav personeelsenquête

  kvmo.nl 21 Feb '17, 2pm

  Vanmorgen vond in Nieuwspoort de persconferentie plaats waarin de vier defensiebonden de uitslagen van de personeelsenquête toelichtten. Deze persconferentie kunt u hieronder terugkijken. KLTZ Marc de Natris, voorzitter KVMO en duo-voorzitter GOV|MHB, gaat in zijn presentatie met name...

 • Werken en niet meer verdienen dan de inkomensarmoedegrens

  Werken en niet meer verdienen dan de inkomensarmoedegrens

  kvmo.nl 13 Feb '17, 3pm

  Afgelopen week was er veel aandacht voor armoede in Nederland. Van de ruim zeven miljoen huishoudens in ons land moet bijna 9% rondkomen van een te laag inkomen. Van armoede, of beter gezegd inkomensarmoede, is sprake als het inkomen niet voldoende is om een bepaald consumptieniveau t...

 • Militair vanwege bijzondere positie weer de pineut

  Militair vanwege bijzondere positie weer de pineut

  kvmo.nl 18 Jan '17, 2pm

  De KVMO is de afgelopen dagen overspoeld met boze reacties van leden die zeer onaangenaam getroffen en zwaar teleurgesteld zijn over de salarisachteruitgang (ruim 2%) die op hen van toepassing is per januari 2017. Afhankelijk van de rang betreft het een netto achteruitgang van 35 tot ...

 • De strijd om het AOW-gat bij Defensie gaat door!

  kvmo.nl 15 Dec '16, 3pm

  Drie Centrales voor Defensiepersoneel roepen de Eerste Kamer op de Defensiebegroting NIET goed te keuren totdat Minister van Defensie Hennis-Plasschaert met een daadwerkelijke oplossing komt voor het oplossen van het AOW-gat voor militairen en burgers met een wachtgelduitkering. In te...

 • Zijn onze pensioenspaarpotten wel veiliggesteld?

  Zijn onze pensioenspaarpotten wel veiliggesteld?

  kvmo.nl 05 Dec '16, 2pm

  De afgelopen week zijn de ABP-pensioenpremies voor het jaar 2017 vastgesteld. Een domper voor veel ambtenaren: de premie gaat in januari aanzienlijk omhoog terwijl de pensioenen niet mogen worden geïndexeerd omdat de dekkingsgraad (92%) ruim onder de norm van de indexatiebodem van 110...

 • Petitie AOW-gat wordt op 6 december as. aangeboden aan VKCD

  Petitie AOW-gat

  kvmo.nl 25 Nov '16, 10am

  De GOV|MHB heeft samen met de andere vakbonden (VBM, BBTV, AFMP, MarVer, KVMO, NOV, ODB, GOV|MHB, FNV Overheid) die het AOW-gat juridisch aanvechten èn met de groep Loek van den Heuvel ‘Militairen met FLO’, een petitie gestuurd richting de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defens...

 • via @Voorzitter_KVMO

  Marinestudie 2005 afgerond, KM staat voor afgrond

  kvmo.nl 17 Oct '16, 1pm

  Onlangs is de ‘Beleidsdoorlichting Marinestudie-2005: wijziging samenstelling Koninklijke marine’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het document geeft een goed inzicht in de afbraak van onze Koninklijke Marine sinds 2003. De Marinestudie 2005 is opgesteld naar aanleiding van de politieke...

 • Gelukstreffer een schot in de roos?

  Alleen nog bij een gelukstreffer een schot in de roos?

  kvmo.nl 27 Jun '16, 9am

  De afgelopen week was ik met mijn zoon aan boord van Zr. Ms. Rotterdam, op uitnodiging van de directeur van het Marinemuseum, KLTZ Harry de Bles. Het was gezellig druk: honderden kinderen met hun begeleiders, zelfgemaakte tompoucen en limonade, waren bijeen voor een bijzonder feestje:...

 • Ik mag niet langer lijdelijk toezien

  Ik mag niet langer lijdelijk toezien

  kvmo.nl 20 Jun '16, 10am

  Afgelopen donderdag was de Algemene Vergadering van de KVMO. Het ochtendprogramma staat traditiegetrouw in het teken van het door het hoofdbestuur gevoerde beleid. Je zou dit kunnen bestempelen als de ‘gehaktdag’ van de KVMO. Naast de gebruikelijke financiële verantwoording legt het h...

 • Azijndrinkers en tentje op de hei

  Azijndrinkers en tentje op de hei

  kvmo.nl 06 Jun '16, 11am

  Het leven is goed in het Brabantse land. Dat was het adagium van mijn jeugdjaren. ‘Oh sixteen oh seven’, het kengetal van Prinsenbeek, was het jazzbandje dat furore maakte met dit nummer. Prinsenbeek was toen nog een dorpje onder de rook van Breda dat nu binnen Defensie bekendheid gen...

 • Na de vraag hoeveel extra budget voor #Defensie en wanneer, wordt het oorverdovend stil in TK.

  Gehaktdag: over of blijven zitten?

  kvmo.nl 30 May '16, 3pm

  Als je iedere week een weblog schrijft dan moet je er voor oppassen dat je niet in herhaling valt. Ik had dan ook gehoopt dat ik na het plenaire debat over de kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie en de hoorzitting in de Tweede Kamer over het meerjaren Defensieplanning van ...

 • De smeerolie van Defensie raakt op

  De smeerolie van Defensie raakt op

  kvmo.nl 25 Apr '16, 8am

  De onderhandelingen voor de laatste begroting van het Kabinet Rutte II zijn begonnen. Het zijn lastige onderhandelingen, want er is een forse financiële tegenvaller. Oorzaak? De salarisverhoging voor ambtenaren. Voor het eerste sinds de jarenlange ‘nullijn’ hebben ambtenaren een salar...

 • via @Voorzitter_KVMO

  Beeldvorming Defensie in de media: geen twee handen op één buik

  kvmo.nl 11 Apr '16, 9am

  Vorig week heb ik aan mijn stemplicht voldaan. Het viel mij op dat, in mijn kennissenkring, men eigenlijk niet goed wist waar het referendum nu precies over ging. Het referendum draaide in mijn ogen over beeldvorming: heeft men vertrouwen in de Nederlandse politiek en de EU of zijn de...

 • Weblog VZKVMO ‘In the line of duty’: oproep voor een Nationaal Fonds Ereschuld https://t.co/v6sRM97g1Q

  ‘In the line of duty’: oproep voor een Nationaal Fonds Ereschuld

  kvmo.nl 15 Feb '16, 7am

  Vandaag de dag staan de aandacht en (na)zorg voor veteranen hoog in het vaandel. De Nederlandse Veteranendag is een feestelijke dag waarop de veteranen in het zonnetje worden gezet. Er is niet alleen terecht meer aandacht maar ook meer begrip voor de problemen die veteranen kunnen ond...

 • Weblog Weg met deprimerende architectuur!

  Weg met deprimerende architectuur!

  kvmo.nl 18 Jan '16, 1pm

  Afgelopen jaren heeft de KVMO zich ingezet voor het behoud van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) voor de Koninklijke Marine, Amsterdam en de Amsterdammers. Zo heeft de KVMO eind 2014 een brief naar de Gemeenteraad van Amsterdam gestuurd met het verzoek tot heroverweging van het...

 • Beeldvorming #Loonakkoord #FNV #rekenen is moeilijk #tip voor jonge ambtenaren

  Beeldvorming

  kvmo.nl 31 Aug '15, 10am

  De afgelopen maand ontving ik, voornamelijk via Twitter, veel reacties van bezorgde ambtenaren over de gevolgen van het zogenaamde ‘loonakkoord’. Na iedere publicatie in één van de landelijke dagbladen word ik, veelal door dezelfde personen, erop gewezen dat onze overheidscentrale, de...

 • "Kleur bekennen" Blog @Voorzitter_KVMO #defensie via @Voorzitter_KVMO

  Kleur bekennen

  kvmo.nl 01 Jun '15, 8am

  Vlak voor het Pinksterweekend werd door de minister van Defensie een aantal Kamerbrieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Twee van deze brieven trokken mijn bijzondere aandacht. De eerste brief betrof de 'tooth to tail' ratio van Defensie, of te wel de verhouding tussen de kosten voor h...

 • Volgens mij maken we hier een grote fout #afstoten #MEA #spijtvankrijgen

  No can do

  kvmo.nl 18 May '15, 7am

  Afgelopen week was ik op de 64-jarigendag van de KVMO bij het Marine Etablissement Amsterdam (MEA). Het was voor mij even wennen, aangezien het al weer enige maanden geleden is geweest dat ik Kattenburg bezocht. Sinds 1 januari jl. is de Voorwerf namelijk in het kader van de gefaseerd...